Công an thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

352
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 14/6/2017, Công an thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

                                                                     Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ huy Công an thành phố Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm; giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật được tăng cường; trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đơn vị được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, giáo dục truyền thống có nhiều nét mới, khởi sắc.

 

Thiếu tá Từ Hồng Lâm – UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công an thành phố đã điều tra xử lý 58/60 vụ phạm pháp hình sự; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn. Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã được triển khai tích cực, được Ban chỉ đạo Công an tỉnh đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Từ Hồng Lâm –UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố đã biểu dương thành tích của các Đội nghiệp vụ, Công an các Phường và CBCS đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác và yêu cầu cán bộ chiến sỹ phải phát huy trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến để từ đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an 6 tháng cuối năm 2017.

Đại diện Chỉ huy Công an các Phường, Đội nghiệp vụ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ký giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

       Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công an thành phố nhấn mạnh cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm, đó là: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết từ chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là các băng ổ nhóm đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, sử dụng hung khí gây án…Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án phải cao hơn năm trước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về TTATXH, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đô thị; công tác phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

                                                                                                                                                                            HT