Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

358

Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ. Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng viên chi bộ 2 tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phạm Quang Du – Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế trong phát biểu chỉ đạo đã nhấn mạnh và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các chi bộ; biểu dương, khích lệ những kết quả mà các chi bộ đã thực hiện được trong thời gian vừa qua và chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ cần nêu cao tinh thần cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng và ngành giao phó; sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức đủ tài để đảm nhiệm chức vụ Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Quang Du – Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của đảng viên trong lựa chọn, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với số phiếu tuyệt đối.

Đảng viên Chi bộ 4 tiến hành biểu quyết với số phiếu tuyệt đối

Minh Huyên