Các phường trên địa bàn thị xã Ba Đồn tiếp tục triển khai mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo” tại địa bàn cơ sở

680

Ngày 31-1, Công an TX. Ba Đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương phường Quảng Phúc và Quảng Phong (TX. Ba Đồn) tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo” và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong và TDP Xuân Lộc, phường Quảng Phúc.

Triển khai mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo” tại địa bàn phường Quảng Phong.

Tham dự hội nghị có đại diện chỉ huy Công an TX. Ba Đồn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của phường Quảng Phong và Quảng Phúc, cùng hơn 250 bà con Nhân dân TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong và hơn 300 bà con Nhân dân TDP Xuân Lộc, phường Quảng Phúc.

Triển khai mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo” tại địa bàn phường Quảng Phúc.

Tại hội nghị, UBND phường Quảng Phong và Quảng Phúc đã triển khai kế hoạch của UBND phường, thông qua nội dung, tiêu chí của mô hình và công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, các Tổ công tác thực hiện mô hình. Bà con Nhân dân TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong và TDP Xuân Lộc, phường Quảng Phúc đã được nghe tuyên truyền viên pháp luật của Công an thị xã tuyên truyền các nội dung của Nghị định 137/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Tuyên truyền viên phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về pháo.

Đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Quảng Phong và Quảng Phúc đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, các Tổ công tác thực hiện mô hình và Ban cán sự hai Tổ dân phố cần bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND phường để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo”.

Người dân ký cam kết thực hiện mô hình “Tổ dân phố nói không với pháo”.

Tại hội nghị bà con Nhân dân hai Tổ dân phố trên đã phát biểu hưởng ứng và cam kết thực hiện nghiêm túc mô hình và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định 137/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ để cùng với toàn Đảng, toàn dân đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 văn minh, tiết kiệm và không để xảy ra tình trạng người dân đốt pháo trái phép.

Hoa Quang