Công an huyện Lệ Thủy đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, góp phần tích cực kiềm chế tội phạm trên địa bàn.

598

Bám sát Chương trình công tác Công an năm 2016 của Công an tỉnh, trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa bàn, Đảng ủy, Ban chỉ huy công an huyện Lệ Thủy đã xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch phù hợp  để triển khai thực hiện, trong đó xác định việc đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn để góp phần kiềm chế tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. .

Quán triệt quan điểm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, phải huy động được sức mạnh của các tổ chức chính trị, các đoàn thể và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an có nhiệm vụ tham mưu nòng cốt. Công tác xây dựng phong trào phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương và gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, công tác phát động phong trào phải gắn công tác tấn công, trấn áp tội phạm nhằm phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó tình hình an ninh nông thôn cũng nổi lên một số vấn đề phức tạp liên quan đến bầu cử HĐND cấp xã như đơn thư khiếu kiện, tờ rơi, liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tình hình sự cố môi trường làm cá chết hàng loạt ở 03 xã biển, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng FLC tại xã Hải Ninh, Hồng Thủy, vấn đề môi trường liên quan đến khai thác titan tại xã Sen Thủy, Ngư Thủy Nam,…Trên địa bàn, tội phạm đã được kiềm chế song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhất là tội phạm liên quan đến ma túy,…. Trước tình hình đó, Công an huyện đã tổ chức lực lượng chủ động nắm chắc tình hình ANTT các địa bàn, đối tượng và tình hình nhân dân ở các cụm, tuyến địa bàn để tham mưu cho Thường vụ huyện ủy ban hành 03 Chỉ thị, UBND huyện, Ban chỉ đạo 138 huyện  ban hành 13 kế hoạch, 8 công văn, 03 quyết định để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT . Trong đó tập trung vào việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 03/06/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Công an năm 2016. Công an huyện đã tổ chức 27 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 8000 lượt người tham gia, đặc biệt qua sự cố môi trường biển và việc triển khai dự án FLC ở Hồng Thủy, Công an huyện đã cử các tổ công tác là những đồng chí có kinh nghiệm để nắm chắc tình hình, có khả năng tuyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

Trong năm đã hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường xây dựng và nhân rộng 12 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình mới là thôn xóm “3 không” (Không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy) tại địa bàn 6 xã thị trấn và mô hình “Đoàn viên thanh niên nói không với ma túy và tai nạn giao thông”, “Làng an toàn về ANTT”, “Trường- xã bảo đảm ANTT”, mô hình “Trẻ xông pha, già chung sức”… Tính đến nay trên địa bàn huyện có 33 loại mô hình được xây dựng và nhân rộng ở 200 khu dân cư.

Các mô hình triển khai đã làm dấy lên phong trào ở từng thôn xóm, bản làng, trường học gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân, qua ký các cam kết và giao ước thi đua. Công an huyện đã  phối hợp với UBMTTQVN huyện và các ban, ngành, đoàn thể, các trường học thực hiện tốt các thông tư liên tịch, kế hoạch liên ngành như phối hợp với Ban dân vận huyện ủy, trong xây dựng các mô hình “dân vận khéo”,  Hội phụ nữ với mô hình “Đoạn đường tự quản”, Hội nông dân với mô hình “Nông dân giữ vững ANTT” để xây dựng nông thôn mới, hay mô hình “Bộ đội Cụ Hồ, trẻ xông pha, già mẫu mực” ,… Phối hợp với Phòng GDĐT ban hành quy chế hoạt động phối hợp tuyên truyền về pháp luật cho các trường trên địa bàn, bảo vệ ANTT trường học trong các dịp lễ tết, phòng chống bão lụt, phối hợp với 5 trường THPT trên địa bàn xây dựng 05 mô hình “Trường – xã bảo đảm ANTT”. Lồng ghép tuyên truyền pháp luật, ký cam kết cho hơn 4800 học sinh THPT trên địa bàn về công tác đảm bảo ANTT trường học và không vi phạm pháp luật…

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện trong việc thực hiện Tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xã, thị trấn thực hiện tốt Thông tư 23/2012-TT-BCA. Ngoài ra Công an huyện đã duy trì hoạt động có hiệu quả của hai mô hình giáp ranh giữa huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình với huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị và với Công an huyện Quảng Ninh .

Bên cạnh các mặt công tác trên lĩnh vực xây dựng phong trào, Công an huyện đã chủ động bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào với việc phối hợp với MTTQVN huyện, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Huyện Đoàn tập huấn cho 03 lớp cán bộ cốt cán ở cơ sở, tổ chức 03 lớp tập huấn cho Công an xã, bảo vệ dân phố với 290 lượt người tham gia, kết hợp với huyện đoàn trong việc xây dựng mô hình đảm bảo ANTT trong dịp lễ hội 02/9 với gần 200 CBCS và đoàn viên tham gia. Tổ chức 13 điểm diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh”. Tổ chức cáchoạt động hướng tới ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở hầu khắp các địa bàn.

Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 200 nguồn tin trong đó có 150 nguồn tin quan trọng, đã vận động 04 đối tượng truy nã ra đầu thú…  đã góp phần làm giảm tội phạm, không có án nghiêm trọng xảy ra (giảm 15 vụ so với năm 2015). Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng CAND ngày càng được củng cố, hình ảnh của người Công an thực sự gần dân, vì dân và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân. Nhiều tổ chức, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như nhân dân và cán bộ xã Mai Thủy, An Thủy, Dương Thủy,… các cá nhân như: ông Lê Ngọc Hoàng cán bộ Công an Hưu trí, Thái Quang Nam Tổ dân phố 1- thị trấn Kiến Giang,…

Từ thực tiễn Công tác xây dựng phong trào trong năm qua. Chúng tôi xin rút ra một số kinh nghiệm đó là:

  1. Công tác xây dựng phong trào phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng  của từng người dân, .xuất phát từ tình hình thực tế địa bàn, cơ quan, đơn vị
  2. Phải kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng phong trào với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tức là nói phải đi đôi với làm, tuyên truyền vận động kết hợp với đấu tranh làm rõ các vụ việc xảy ra từ việc lớn đến việc nhỏ để người dân thấy tin tưởng vào lực lượng CAND. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, chính quyền. Phải nắm chắc tình hình, tham mưu sát, đúng cho Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 138 huyện để huy động cả hệ thống chính trị và mặt trận, đoàn thể tham gia. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, chọn đúng địa bàn, đúng đối tượng để tuyên truyền, xây dựng mô hình phải sát, đúng, có trọng tâm, trọng điểm không tràn lan kém hiệu quả, tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”…
  3. Thường xuyên chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào thực sự có tâm với nhân dân, với nghề nghiệp, với quê hương, làng xóm. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân trốn tránh trách nhiệm, thờ ơ với phong trào.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, và những kinh nghiệm rút ra trong năm 2016, Tin tưởng chắc chắn rằng, CBCS Công an huyện Lệ Thủy sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trong những năm tiếp theo góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tá: Lê Quang Chiêm- Phó trưởng Công an huyện Lệ Thủy