Công an huyện Quảng Trạch thực hiện có hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ

972

Từ ngày 15/12/2019 đến nay, Công an Quảng Trạch đã vận động, thu hồi 10,5kg pháo, 500g thuốc nổ, 05 kích điện; 12 vũ khí thô sơ (03 mã tấu, 09 dao kiếm các loại).

Công an huyện Quảng Trạch yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, liên lạc số điện thoại 02323.512.306 hoặc Công an xã gần nhất để giao nộp. Nghiêm cấm buôn bán, cất giữ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; mọi hành vi vi phạm liên quan đến quản lý, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nếu bị phát hiện sẽ bị cơ quan Công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

QT-CAQT