Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

135
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 10/5/2018, tại Công an tỉnh, Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm đề tài. Đơn vị chủ trì đề tài: Phòng PX15. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở.

 

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Trong đó đã đề xuất 07 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS Công an tỉnh Quảng Bình theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài.

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã phát biểu ý kiến nhận xét phản biện và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

 

Thành viên phản biện Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu của đề tài; bố cục, thời lượng, chất lượng, đảm bảo các yêu cầu của việc nghiên cứu đề tài khoa học đề ra. Đây là một Đề tài mới lần đầu được nghiên cứu ở địa bàn Quảng Bình, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho CBCS Công an tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ giúp CBCS Công an tỉnh thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó, vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả 100% phiếu (7/7 phiếu) đồng ý đề tài đạt loại xuất sắc.

 

Việt Hùng