Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

282

Thực hiện chương trình công tác xây dựng đảng năm 2019, ngày 26-9, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các Đảng ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tham mưu, giúp việc về công tác đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và các Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố. Dự và trực tiếp quán triệt có đồng chí Trần Xuân Vinh – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị tập huấn công tác đảng năm 2019.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng để góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của lực lượng Công an tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ tham mưu, giúp việc công tác đảng cho cấp ủy các cấp trong Công an tỉnh. Những nội dung tập huấn này nhằm quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong CAND nói riêng, nhất là việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Xuân Vinh – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các nội dung về công tác đảng tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn còn có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc quán triệt, nhằm giúp đội ngũ cấp ủy, cán bộ tham mưu, giúp việc công tác đảng ở cơ sở nắm vững nội dung các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế về thực hiện công tác đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Công an tỉnh.

Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy CATW, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp về cũng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; các cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện việc chấn chỉnh công tác sinh hoạt trong Đảng đi vào nề nếp, nghiêm túc, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp.

Trần Tuấn