Quảng Bình cơ bản hoàn thành thu thập thông tin dân cư theo Đề án 896

1058

Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh  (gọi tắt là Đề án 896) giai đoạn 2013 – 2020, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an nhân dân.

Theo đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 896 của tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg, Đề án 896 và Dự án CSDLQG về dân cư sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Kết hợp nhiều hình thức như tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, sinh hoạt các đoàn thể, họp dân, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, phát phiếu hướng dẫn về tận người dân để thực hiện kê khai, nhờ đó, việc thu thập thông tin dân cư về cơ sở dữ liệu trên địa bàn đảm bảo chính xác, đầy đủ, hiệu quả đúng quy định, tiến độ của kế hoạch đề ra.

 

Công an các địa phương hướng dẫn công dân kê khai phiếu.

 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thu thập được 924.922  phiếu/1.027.206 phiếu đạt tỷ lệ 92%. Bên cạnh một số địa phương triển khai làm tốt việc thu thập thông tin cơ sở dữ liệu đạt tỷ lệ cao thì có địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới điều kiện kinh tế, xã hội còn nghèo nàn, lạc hậu, đường xá đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí thấp nên một số người dân chưa hiểu hết về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của bản thân trong việc cung cấp thông tin dân cư. Đã phát hiện nhiều trường hợp sai lệch thông tin giữa CMND và các loại giấy tờ khác của công dân; việc hướng dẫn còn lúng túng dẫn đến số phiếu công dân khai sai, khai hỏng nhiều; công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, quản lý cư trú chưa cập nhật kịp thời…làm mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thu thập thông tin dân cư theo kế hoạch đề ra. Công an tỉnh đã thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình, kết quả đạt được, từ đó tổ chức thảo luận, thống nhất giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của Công an các địa phương sâu rộng trong toàn tỉnh.

 

Rà soát, kiểm tra đối chiếu phiếu

 

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật căn cước công dân, Đề án 896, Chỉ thị số 07/CT-TTg… đến tận cán bộ, nhân dân, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị liên quan, công an các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, đối chiếu thông tin Phiếu thu thập thông tin dân cư phục vụ quét Phiếu nhằm triển khai thực hiện Đề án và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh qua từng năm đảm bảo thống nhất, đầy đủ, chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh thường xuyên phối hợp tốt với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an, các sở, ban, ngành trong tỉnh sớm lắp đặt thiết bị phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án, phấn đấu hoàn thành trong quý III, quý IV năm 2019; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thông tin dân cư tại các địa phương; tổ chức quét Phiếu thu thập thông tin dân cư trong toàn tỉnh. Từ đó thống nhất cách giải quyết, điều chỉnh thông tin sai lệch cho công dân đảm bảo đúng quy định,  phấn đấu để việc thu thập thông tin dân cư năm 2019 và năm 2020 hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo điều kiện kết nối, phối hợp cung cấp, mở rộng thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai thuận lợi, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 giai đoạn 2013 – 2020 của Chính phủ đã ban hành.

 

TH