CÔNG AN TỈNH THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV/2019

1335

Căn cứ Điều 18, Luật tiếp công dân năm 2013; Khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Khoản 1, Điều 7 và Điều 9, Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Công an tỉnh Quảng Bình xây dựng lịch tiếp công dân của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quí IV/2019, cụ thể như sau:

 

TT

 

Ngày tháng

 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân

Trường hợp đồng chí Giám đốc bận công tác đột xuất, ủy quyền cho các đồng chí Phó giám đốc tiếp công dân
1 15/10/2019

(Thứ Ba)

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh
2 15/11/2019

(Thứ Sáu)

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy
3 16/12/2019

(Thứ Hai)

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh

 

* Thời gian tiếp công dân:

– Buổi sáng: Từ 8h00 phút đến 11h00 phút.

– Buổi chiều: Từ 14h00 phút đến 17h00 phút.

* Địa điểm tiếp công dân: Công an tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Công an tỉnh Quảng Bình – Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới.

 

Công an tỉnh Quảng Bình xin trân trọng thông báo để nhân dân trên địa bàn theo dõi, thực hiện.

 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH