Công an Tuyên Hóa tổ chức Lễ ra mắt Công an chính quy đợt 3/2019

1393

Ngày 15/01/2020, Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với chính quyền các xã Thanh Hóa, Thanh Thạch, Hương Hóa, Ngư Hóa, Văn Hóa tổ chức lễ ra mắt Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đợt 3 tại 05 xã.

Đ/c Trung tá Nguyễn Thanh Hoài – Phó trưởng CA huyện phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ, Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng công an xã và công an viên tại 05 xã.

Theo đó, tổng số công an chính quy được điều động là 16 cán bộ, chiến sỹ, trong đó 05 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã, 05 đồng chí bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã và 06 cán bộ, chiến sỹ là Công an viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra mắt, Chỉ huy Công an huyện yêu cầu CBCS trên cương vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong nhiệm vụ bảo đảm An ninh trật tự, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tiến trình chính quy của lực lượng Công an xã. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng mong nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là nhân dân trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ra mắt tại 05 xã

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục bố trí các xã còn lại trên địa bàn huyện, hoàn thành trong quý I/2020, đảm bảo đúng lộ trình và chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Công an Tuyên Hóa