Công bố quyết định thành lập Hội phụ nữ cơ sở

444
Đánh giá bài viết

Ngày 28/9/2023, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập các tổ chức Hội phụ nữ cơ sở theo tinh thần Đề án số 19 của Bộ Công an về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị địa phương.

Đây là 06 tổ chức hội được thành lập sau khi kiện toàn sắp xếp lại một số đơn vị cấp phòng. Theo đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có 18 cơ sở hội trực thuộc, 8 Hội phụ nữ công an các huyện, thị xã, thành phố.

Việc kịp thời kiện toàn tổ chức Hội, nhằm ổn định bộ máy theo mô hình tổ chức mới, sẽ tạo điều kiện cho chị em hội viên yên tâm công tác, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của phong trào phụ nữ trong Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngô Quang Văn