CÔNG AN XÃ QUẢNG TIẾN LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ANTT VÀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN

145

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Những năm qua, Công an xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Tiến chỉ đạo Ban Công an xã triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an xã Quảng Tiến làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về ANTT. Đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn xã để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 Công an xã phối hợp với ban văn hóa xã tuyên truyền về tình hình ANTT trên loa truyền thanh của xã 21 đợt với 1.860 người tham gia; tuyên truyền vận động thành công 02 hộ dân tranh chấp đất đai ảnh hưởng đến an ninh nông thôn. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, tổ chức tuần tra, kiểm tra tạm trú tạm vắng trên địa bàn xã 17 lượt; phối hợp với trường học, trạm y tế tổ chức ký cam kết chấp hành Nghị Định 36/CP về buôn bán tàng trữ, sử dụng các loại pháo và Nghị Định 47/CP về tàng trử sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Công an xã đã tăng cường nắm tình hình tư tưởng, hoạt động của các loại đối tượng, gọi hỏi, răn đe 07 đối tượng, giáo dục và đề xuất Đảng ủy, UBND xã các giải pháp cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an xã, cung cấp 20 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở (Năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn xảy ra 12 vụ việc, liên quan đến 8 đối tượng (02 vụ đánh người gây thương tích, 03 vụ gây rối trật tự công cộng, 07 vụ trộm cắp tài sản; thu nộp ngân sách 2.300.000 đồng; chuyển Công an huyện điều tra, giải quyết theo thẩm quyền 07 vụ việc).

Công tác xây dựng, củng cố mô hình, điển hình thường xuyên được chú trọng như các mô hình: “5 an toàn về an ninh trật tự”; “Tổ tự quản”; “Trường học an toàn về an ninh trật tự” đã triển khai thực hiện 04/04 thôn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai chương trình hành động giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và thực hiện các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với các phong trào như: Mặt trận với “Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Đoàn thanh niên với “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”; tổ chức tuyền truyền 06 đợt, ký cam kết cho 132 đoàn viên tham gia; Phụ nữ với phong trào “Giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và chấp hành Luật giao thông đường bộ” đã thành lập câu lạc bộ an toàn giao thông có 42 chị tham gia, vận động giáo dục 07 em học sinh hư hỏng tiến bộ.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban Công an xã luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Tạ Quang Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến cho biết: Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo được sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của nhân dân, thời gian tới xã Quảng Tiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với những thành tích đạt được, năm 2014, 2016 Công an xã Quảng Tiến được công nhận đơn vị Quyết Thắng, năm 2014 nhân dân và cán bộ xã Quảng Tiến được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã Quảng Tiến đã và đang phát huy hơn nữa sức mạnh to lớn của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thanh Hoài