Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016

34

    Vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 cho 104 cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ công an các huyện, thị xã, thành phố.

    Hội nghị diễn ra trong hai ngày với 5 chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng cơ sở; giới thiệu những điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng; Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; Kiểm tra tài chính Đảng, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kỷ luật của Đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

    Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, đảng viên có điều kiện nắm vững hơn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Trâm

(Công an tỉnh)