Đảng ủy Công an tỉnh khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

122

Sáng ngày 25/9/2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. Tham dự lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí chỉ huy các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và hơn 60 học viên là những đảng viên mới của các đơn vị trong Công an tỉnh

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

Phát biểu Khai giảng lớp học, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công tỉnh đã nhấn mạnh: Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm tới hoạt động bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới; đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên mới luôn tự học hỏi, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ nơi mình đang công tác trở thành những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Đại tá Nguyễn Quốc Tường Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công tỉnh phát biểu khai giảng lớp
Đại biểu và học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 

Tại Khóa bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

                                                                                                                                                  Việt Hùng