Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy

556

Ngày 22 tháng 12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy. Đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch hội đồng nghiệm thu, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài
Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài, phát biểu tại hội nghị

Đề tài Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy  của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình, do phòng lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu đã khái quát tình hình tội phạm ma túy nói chung và tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt và ngày càng liều lĩnh.

Đề tài cũng đã có những phân tích chi tiết, khoa học và có sự khảo sát thực tiễn công phu, nhất là qua thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Quảng Bình, từ đó có những dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự dày công nghiên cứu hết sức công phu, khoa học. Hiệu quả của đề tài sẽ có tác dụng tích cực để áp dụng vào công tác và chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra, tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình. Đồng thời lưu ý, chủ nhiệm đề tài cùng nhóm cộng sự cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các thành viên hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề tài, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Các thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu phản biện, góp ý đề tài
Các thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu phản biện, góp ý đề tài
Các thành viên hội đồng nghiệm thu phát biểu phản biện, góp ý đề tài
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ nhiệm đề tài phát biểu tiếp thu và giải trình một số vấn đề để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài

Ngô Quang Văn