Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 theo chức năng của lực lượng CAND

468

 

Ngày 12/9/2022, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố nhằm rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Đề án số 06/CP. Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các đơn vị phòng, Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện các Dự án CSDL quốc gia về dân cư, cấp CCCD, Đề án 06 và đạt được những kết quả quan trọng.

Tính đến ngày 09/9/2022, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đã tiếp nhận 165.360 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đối với 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an. Trong đó, một số dịch vụ có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ cao như: Thông báo lưu trú; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông. Số lượng cơ sở đã sử dụng thẻ CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh là 175/175 cơ sở. Số công dân sử dụng thẻ CCCD gắn chíp khám chữa bệnh là 12.026 công dân, số lượng CCCD gắn chíp được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm y tế còn hiệu lực để khám chữa bệnh bằng CCCD là 652.211/710.773 trường hợp (đạt tỷ lệ 91,8%), xếp thứ nhất toàn quốc. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư chưa hoàn thành theo yêu cầu của Bộ. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công đối với dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an còn thấp.

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố .

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị Công an các cấp đã tập trung thảo luận, đánh giá, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 02 Dự án và Đề án số 06, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới…

Đại tá Phan Đăng Tĩnh- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phan Đăng Tĩnh yêu cầu: Các đơn vị cấp phòng, Công an các huyện, thành phố và Công an cấp xã tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh trong thực hiện 02 Dự án và Đề án số 06. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và đề ra các mục tiêu, tiến độ, giải pháp hết sức cụ thể, linh hoạt để tập trung đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công tác cấp thẻ CCCD,mã định danh điện tử cũng như công tác thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu dân cư đối với công dân trên địa bàn. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung tuyên truyền về những tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công để người để người dân hiểu, phối hợp trong quá trình thực hiện. Tổ chức tập huấn hướng dẫn về tạo tài khoản, khai thác, sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, nhất là Công an cấp xã để cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn cho người thân, bạn bè và Nhân dân thực hiện đăng ký hồ sơ qua Cổng dịch vụ công.

N.O