Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Quảng Hòa

112

Bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, năm 2016 phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của nhân dân và cán bộ xã Quảng Hòa tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Quảng Hòa là một xã trung tâm của cụm 10 xã vùng Tây thị xã Ba Đồn, diện tích đất tự nhiên 5,7 km2, có 2.275 hộ với 10.310 nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (4/5 thôn, chiếm 80%). Với đặc điểm là địa bàn có nhiều cơ quan Nhà nước đóng chân, có 01 chợ trung tâm, là nơi giao lưu buôn bán nên số lượng người, phương tiện qua lại trên địa bàn khá đông…Vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn những năm qua vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh để lãnh đạo lực lượng Công an xã, lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT và các thôn, xóm, đơn vị, trường học, các đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; UBND xã có Kế hoạch tổ chức triển khai phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các thôn, xóm theo tinh thần của Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp giữa các ban ngành, như Công an- Quân sự, Công an với các ban ngành, các thôn với UBND. Xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức  đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Bính Thân; củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đảm bảo thực hiện có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như CCB, đội, đoàn thành niên, Hội LHPN, Hội Nông dân tăng cường phối hợp với lực lượng Công an xã vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục trên hệ thống truyền thanh của 5/5 thôn ở xã cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm rõ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và của các loại tội phạm, nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cho các tổ tự quản, 4/4 trường học ký cam kết với Trưởng 5/5 thôn về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; đảm bảo TTATGT.

Tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình đảm bảo ANTT đã và đang hoạt động có hiệu quả, như mô hình “Thôn không có tệ nạn ma túy”, “Thôn tự quản về TTATGT”, “05 an toàn về ANTT”… Qua hoạt động của các mô hình, nhân dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện tố giác, phòng ngừa, truy bắt tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp 97 nguồn tin giúp lực lượng Công an xã điều tra, giải quyết 21 vụ việc vi phạm pháp luật (Chuyển Công an thị xã giải quyết 7 vụ việc, xử lý vi phạm hành chính 14 vụ việc tại xã); gọi hỏi, răn đe giáo dục 47 đối tượng; quản lý 12 đối tượng án treo, 07 đối tượng cải tạo không giam giữ, 32 đối tượng tù tha về…

Nhờ làm tốt các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên năm 2016 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo ổn định, không có đơn thư khiếu tố, khiếu nại vượt cấp; nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy định, hương ước của địa phương; phấn khởi, hồ hởi thực hiện xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; nhận thức của quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên về ý thức, trách nhiệm trong tham gia phong trào ngày càng được nâng cao.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2016 Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Quảng Hòa.

Với sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, xác định đúng đắn nhiệm vụ của các ban ngành, đoàn thể, thời gian tới nhân dân và cán bộ xã Quảng Hòa sẽ phát huy tốt sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Giang Nam