Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về vấn đề chống khủng bố

116

Theo TTXVN, ngày 24/5, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết số 2354 về vấn đề chống khủng bố.

 

Ảnh minh họa.

Nghị quyết 2354 khẳng định, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập chính trị của tất cả các quốc gia. Nghị quyết nhấn mạnh khủng bố dưới mọi hình thức đều là mối đe dọa nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Tất cả các hành vi khủng bố đều là tội phạm, bất kể vì động cơ gì và do ai thực hiện. Theo nghị quyết, chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị đánh bại nếu có cách tiếp cận toàn diện và bền vững với sự tham gia, hợp tác của tất cả các quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực, nhằm chung sức đấu tranh hóa giải các mối đe dọa khủng bố.

Nghị quyết 2354 kêu gọi các quốc gia thành viên và toàn bộ hệ thống Liên hợp quốc áp dụng những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để giải quyết các nguyên nhân thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố. Trong đó cần áp dụng các biện pháp phòng, chống những hoạt động bạo lực cực đoan như từng được đề cập trong nghị quyết 2178 (2014). Nghị quyết cho rằng trong cuộc chiến chống khủng bố, các phương tiện truyền thông, tổ chức tôn giáo, cơ quan giáo dục… đóng vai trò quan trọng, có thể giúp nâng cao nhận thức của người dân, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, qua đó góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa khủng bố.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng