Kiểm tra “Chiến sĩ Công an khỏe”, “Đơn vị Công an khỏe” năm 2017

504

Căn cứ Thông tư quy định về rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn “Chiến sỹ Công an khỏe”, “Đơn vị Công an khỏe”, việc kiểm tra, đánh giá là một nội dung hết sức quan trọng để công nhận danh hiệu thi đua “Vì An ninh Tổ quốc cho tập thể và cá nhân.

 

CBCS nam tham gia kiểm tra nội dung chạy 100m.
Nội dung kiểm tra chạy 1500m nam.

Đối tượng kiểm tra là toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Công an các đơn vị, địa phương trong Công an Quảng Bình có độ tuổi từ 18 tuổi đến 50 tuổi đối với nam và từ 18 tuổi đến 45 tuổi đối với nữ. Nội dung  kiểm tra: Nam gồm 4 môn là chạy 100m, chạy 1.500m, co tay xà đơn (hoặc chống đẩy tại chỗ), bật xa tại chỗ; đối với nữ kiểm tra gồm 3 môn là chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ. Việc kiểm tra “Chiến sĩ Công an khỏe”, “Đơn vị Công an khỏe” được thực hiện nhằm kiểm tra thể lực của tập thể, cá nhân có đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Công an hay không. Thông qua đó để khuyến khích, động viên, nhắc nhở và cảnh báo cán bộ chiến sỹ rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng tốt nhất sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Co tay Xà đơn, một nội dung kiểm tra chính đối với CBCS nam.

 

Đây cũng là dịp để Công an tỉnh lựa chọn, sàng lọc cán bộ chiến sỹ có năng khiếu TDTT, tập luyện, tham gia Hội thao Bộ Công an và Tỉnh Quảng Bình năm 2018.

TH