Hội nghị nghiệm thu đề tài lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn (1945-2015)

305

Ngày 7-11, Công an tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn (1945-2015). Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu; chỉ huy Công an các đơn vị liên quan và thành viên trong Hội đồng nghiệm thu; Tiến sỹ lịch sử Nguyễn Khắc Thái và thành viên trong tổ biên tập.

Sau hơn một năm tổ chức sưu tập tư liệu, nghiên cứu, biên soạn với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đầy trách nhiệm của Ban biên tập, sự chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chỉ đạo, đề tài đã được tổ chức tọa đàm, hội thảo, gửi dự thảo xin ý kiến tham gia góp ý, thẩm định các tư liệu lịch sử. Đến nay đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình 1945 – 2015” đã cơ bản hoàn thành.

Hội nghị nghiệm thu đề tài lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn (1945-2015).

Nội dung chính của đề tài gồm 5 chương, gồm: Sự hình thành và phát triển tổ chức Đảng trong lực lượng CAND Quảng Bình giai đoạn 1945-1954; tổ chức Đảng ty Công an Quảng Bình lãnh đạo chính trị tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (8/1954 – 4/1975); Đảng bộ ty Công an Quảng Bình lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất (5/1975 – 6/1989); tỉnh Quảng Bình được tái lập, Đảng bộ Công an tỉnh từng bước đổi mới chức năng lãnh đạo, đảm bảo ANTT, phục vụ công cuộc đổi mới trên quê hương (7/1989 – 2000); Đảng bộ Công an Quảng Bình lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối các mặt công tác Công an, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001 – 2015).

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp về xây dựng, sửa đổi nội dung của bản thảo; đồng thời thống nhất nghiệm thu và tiếp tục đề nghị xin ý kiến thẩm định, cấp giấy phép cho in ấn xuất bản phát hành tập sách “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình 1945 – 2015”.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị của Ban chỉ đạo, Ban biên tập và các chuyên gia nghiên cứu biên soạn lịch sử đã hoàn thành các nội dung công việc sớm hơn kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu Ban biên tập cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để chỉnh lý, biên tập; sớm tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh có tờ trình báo cáo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh xin ý kiến thẩm định, cấp giấy phép cho in ấn xuất bản phát hành tập sách “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình 1945 – 2015”.

Tập sách “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình 1945 – 2015” là tài liệu có giá trị, giúp đánh giá, đúc kết một cách khoa học những bài học quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, từ đó phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của lực lượng Công an Quảng Bình.

 

                                                                                    Trần Tuấn