Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về TTXH 6 tháng đầu năm 2019

133

Ngày 23-7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về TTXH 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc; Đại tá Trần Minh Thùy và Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh.

Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về TTXH 6 tháng đầu năm 2019.

Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục giữ vững ổn định. Tuy nhiên, vẫn nổi lên một số tình hình ảnh hưởng trực tiếp đến công tác Công an nói chung và công tác quản lý nhà nước về TTXH nói riêng. Cụ thể: Hoạt động móc nối của các đối tượng chính trị trên địa bàn để tiến hành chống phá; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh tư tưởng – văn hóa, an ninh thông tin vẫn tiềm ẩn phức tạp; tình hình phạm pháp hình sự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, đặc biệt là tội phạm ma túy, “tín dụng đen”.

Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng chưa thật bền vững do sự gia tăng của các phương tiện giao thông, bất cập trong cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch, tổ chức giao thông đô thị, trong khi ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH còn xảy ra nhiều, đặc biệt là tình trạng một số cơ sở lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ATT để hoạt động các tai tệ nạn xã hội; tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp; số đối tượng tạm giữ, tạm giam tăng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT.

Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh gợi ý các nội dung mà hội nghị cần tập trung thảo luận, như: Cần đánh giá lại công tác tham mưu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp lãnh đạo chỉ huy; nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác..vv.. Đối với công tác đảm bảo TTATGT, cần đổi mới hình thức tuyên truyền; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nhưng cần phải nhân văn, có tình có lý; nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát; cần đăng ký khẩu hiệu hành động.

Với các lĩnh vực như công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ động, công tác quản lý giam giữ, cải cách hành chính, công tác tái hòa nhập cộng đồng..v.v.. Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung đánh giá, thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí giám đốc đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác quản lý nhà nước về ANTT trong 6 tháng đầu năm 2019 và yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

      Trần Tuấn