Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật thi hành án hình sự năm 2019; các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

493

Ngày 10/3/2020, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy-UVBTV, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Cán bộ, chiến sỹ dự tập huấn sẽ được truyền đạt 3 nội dung chính: Sự cần thiết xây dựng Luật thi hành án hình sự, quan điểm chỉ đạo, bố cục của Luật thi hành án hình sự năm 2019; Những điểm mới cơ bản của Luật thi hành án hình sự năm 2019; Những văn bản triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 của CBCS trong lực lượng CAND, qua đó giúp CBCS nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Bộ Công an về công tác Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phục vụ hiệu quả các mặt công tác Công an trong tình hình mới.

Lan Phương – Thùy Trang