Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề 1050 nhà nước Đại Cồ Việt và quán triệt Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

50

Ngày 20-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt” và Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

 Về phía đầu cầu Công an tỉnh Quảng Bình có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh và Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã làm sáng rõ: Vị thế độc lập tự chủ của Nhà nước Đại Cồ Việt  là bước ngoặt mở nền chính thống cho thời đại phong kiến của dân tộc, là sự khẳng định ý chí mạnh mẽ và khát vọng độc lập, tự chủ, hòa bình, thống nhất của nhân dân ta sau 1.000 năm lệ thuộc phương Bắc.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”.

GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định, từ câu chuyện lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước, cần nhìn nhận đúng đắn để vận dụng, phát huy ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch thì Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 sẽ diễn ra vào tối 24-4-2018.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã chủ động xây dựng Đề án và báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt. Quá trình nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án đã bám sát quan điểm của Đảng; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí trong Đảng ủy CATW, cấp ủy các địa phương và huy động sự vào cuộc của toàn lực lượng; sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành liên quan.

Thứ trưởng Lê Quý Vương truyền đạt Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các Tỉnh ủy, Thành ủy; kiện toàn Đảng ủy CATW có cơ cấu, số lượng hợp lý. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế…

 

                                                                   TT