Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

86

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN & CCHT); tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an Quảng Bình có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo chỉ huy Công an  Công an các đơn vị, địa phương…

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 05 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh đã đạt được kết quả tốt, trong đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền; công tác đăng ký, quản lý; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về VK, VLN & CCHT.

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại điểm cầu Quảng Bình

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, để triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tịch cực triển khai thi hành Luật theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với những nội dung và hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Khẩn trương nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ và CCHT của Bộ Công an để thuận tiện trong khai thác thông tin phục vụ yêu cầu công tác quản lý và chiến đấu.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát công tác trang bị, quản lý, sử dụng, thống kê VK, VLN & CCHT thuộc phảm vị quản lý để phân loại, đăng ký, quản lý, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy theo quy định của Luật; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác này. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 05 ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý với hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, CCHT ngành Công an.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 20 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT giai đoạn 2012 – 2017.

Ngô Quang Văn