Quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì ANTQ, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026

286
Đánh giá bài viết
Ngay sau khi Bộ Công an và Cụm thi đua số 5 tổ chức phát động phong trào thi đua, Hội Phụ nữ CA tỉnh đã khẩn trương tham mưu, cụ thể hóa, quyết liệt triển khai rộng khắp trong toàn Công an tỉnh. Theo đó, phụ nữ toàn lực lượng Công an Quảng Bình được chia thành 4 khối: An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần, Công an cấp huyện và tiến hành ký cam kết thực hiện.
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng
Các Khối thi đua phụ nữ Công an tỉnh ký cam kết thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2022-2026
Để phong trào được tuyên truyền, quán triệt đến từng cấp Hội cơ sở, từng hội viên cũng như lan tỏa đến Nhân dân và đi vào thực chất, phong trào thi đua được dựa trên 03 nội dung chính.
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Khối thi đua phụ nữ Cảnh sát nhân dân (gồm 07 đơn vị do Hội Phụ nữ phòng CSQLTTXH làm khối trưởng, Hội phụ nữ CSND làm khối phó) tổ chức Ký giao ước thực hiện phong trào thi đua
Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng
Khối thi đua phụ nữ Công an cấp huyện (gồm 08 Hội Phụ nữ cơ sở do Hội Phụ nữ Công an thành phố Đồng Hới làm Khối trưởng, Hội phụ nữ Công an huyện Bố Trạch làm khối phó) ký giao ước thực hiện phong trào thi đua
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng
Khối thi đua phụ nữ Xây dựng lực lượng, trực thuộc – hậu cần (gồm 07 Hội Phụ nữ cơ sở do Hội Phụ nữ phòng Hồ sơ nghiệp vụ làm khối trưởng, Hội phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ làm khối phó) tổ chức ký giao ước thi đua
Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng
Khối thi đua phụ nữ An ninh nhân dân (gồm 04 Hội Phụ nữ cơ sở do Hội Phụ nữ ANND 3 làm khối trưởng, Hội phụ nữ phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm khối phó) ký giao ước thực hiện phong trào thi đua

Ngay sau khi ký giao ước thi đua, các Khối tập trung triển khai tập luyện và tham gia “Ngày hội phụ nữ” chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
04 Khối thi đua phụ nữ tham gia “Ngày hội phụ nữ “
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang chơi bóng chuyền và trong nhà
Nội dung bóng chuyền hơi
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ma UỐC ! De *HB'
Đội hình phụ nữ CA thành phố Đồng Hới tham gia nội dung Kéo co
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
Đội hình Khối thi đua phụ nữ Xây dựng lực lượng, trực thuộc- hậu cần tham gia nội dung kéo co
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
Đội hình Khối thi đua phụ nữ CSND tham gia nội dung kéo co
Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng
Đội hình Khối thi đua phụ nữ ANND tham gia nội dung kéo co
Có thể là hình ảnh về 14 người và mọi người đang đứng
Các khối tham gia nội dung nhảy bao bố

Đây là chuỗi hoạt động không chỉ khơi gợi, phát huy tinh thần thể dục thể thao, giao lưu học hỏi trong cán bộ hội viên, mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các Khối thi đua, các Hội phụ nữ cơ sở và giữa các hội viên phụ nữ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành các nội dung đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì ANTQ, vì hạnh phúc gia đình” trong thời gian tới.

TTLT