Huyện Bố Trạch: Tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh năm 2016

59
Đánh giá bài viết

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh (QP-AN)  năm 2016.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong năm 2016, nhiệm vụ QP-AN đã được Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch lãnh đạo thực hiện trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN. Trong đó, Công an- Quân sự- Biên phòng thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN, đặc biệt bảo vệ an toàn, thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đã đánh giá cao về việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN của lực lượng Công an, Quân sự huyện và các đơn vị Biên phòng. Cả 3 lực lượng ngày càng được củng cố cả về số lượng và chất lượng, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn giữ vững lập trường, đạo đức cách mạng, tích cực tham mưu và giải quyết kịp thời các diễn biến phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Các đơn vị được khen thưởng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN năm 2016.

 

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ QP-AN năm 2017, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường củng cố, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân, An ninh nhân dân ngày càng vững chắc, toàn diện, đáp ứng tốt, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Việt Hùng