Kết quả 15 ngày Công an Đồng Hới vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

469

Theo đó, trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm (15/12/2021 đến ngày 29/12/2021), lực lượng Công an thành phố đã vận động Nhân dân giao nộp 04 súng tự chế, 14 viên đạn chì, 02 kíp nổ, 20 hộp pháo hoa loại 36 ống, 01 ống pháo hoa nổ, 27 viên pháo bi, 17 vũ khí thô sơ các loại và 02 bộ kích điện.

Người dân đến Công an phường Đồng Phú giao nộp pháo nổ

Cụ thể: Đội An ninh vận động thu hồi được 01 súng tự chế, 04 hộp pháo hoa loại 36 ống, 03 vũ khí thô sơ. Đội CSGT-TT vận động giao nộp 01 hộp pháo hoa loại 36 ống, 02 kíp nổ, 02 súng tự chế, 03 kiếm, 01 nỏ, 14 viên đạn chì. Đội ĐTTP về kinh tế và chức vụ vận động giao nộp 05 hộp pháo hoa loại 36 quả.

Công an phường Đức Ninh Đông tiếp nhận pháo và dao do người dân giao nộp

Công an phường Hải Thành vận động giao nộp 01 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống. Công an phường Đức Ninh Đông giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, 01 ống pháo hoa nổ, 12 viên pháo bi nổ, 03 đao, 01 kiếm, 01 rựa. Công an phường Đồng Phú vận động giao nộp 02 hộp pháo hoa loại 36 quả. Công an phường Đồng Hải vận động giao nộp 01 hộp pháo hoa loại 36 quả và 15 viên pháo bi. Công an phường Đồng Sơn vận động giao nộp 01 súng cồn, 01 kiếm, 02 dao. Công an phường Bắc Lý vận động giao nộp 02 hộp pháo hoa hoa nổ loại 36 quả.

Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận dao, kiếm do người dân giao nộp

Công an xã Quang Phú vận động giao nộp 02 hộp pháo hoa loại 36 ống, 01 bộ kích điện và 02 dao găm. Công an xã Thuận Đức vận động giao nộp 01 bộ kích điện tự chế, 01 hộp pháo hoa loại 36 quả.

Ngoài ra, Công an Đồng Hới đã phối hợp xử lí 01 quả đạn cối tiếp nhận từ công nhân xây dựng của công ty Shophouse, 01 quả bom bi do người dân trục vớt được khi đánh cá.

                                                                                 Duy Hà