Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” và cụm “Camera thanh niên – Bình yên thôn quê”

225
Đánh giá bài viết

Ngày 28/3, Ban thanh niên Công an tỉnh phối hợp Chi đoàn phòng An ninh kinh tế, Công ty Cổ phần Năng lượng và Viễn thông truyền sáng, Chi đoàn Công an huyện Tuyên Hóa và Huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức khánh thành và bàn giao các công trình “Thắp sáng đường quê” và cụm “Camera thanh niên – Bình yên thôn quê” tại các xã: Châu Hóa và Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Đây là các công trình có tổng trị giá 80 triệu đồng do Ban thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn phòng An ninh kinh tế kêu gọi sự tài trợ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Viễn thông truyền sáng.

Các công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời giúp các địa phương hoàn thiện thêm 1 tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ký bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” và cụm “Camera thanh niên – Bình yên thôn quê” tại xã Châu Hoá
Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” và cụm “Camera thanh niên – Bình yên thôn quê” tại xã Châu Hoá
Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” và cụm “Camera thanh niên – Bình yên thôn quê” tại xã Kim Hóa

Thùy Trang