Khối ANND Công an Quảng Bình, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2016

33
Đánh giá bài viết

Ngày 10/11, Khối thi đua ANND tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2016. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó chủ tịch HĐTĐKT, các đơn vị thuộc khối An ninh và đại diện BCH Phòng Công tác chính trị.

Năm 2016, phong trào thi đua trong toàn Khối đã có những chuyển biến tích cực, các tiêu chí thi đua được ký kết từ đầu năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các đơn vị đã cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh để xây dựng khẩu hiệu hành động của từng đơn vị như: ” Nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu, đấu tranh linh hoạt”, ” Quản lý chặt chẽ, thủ tục đơn giản, đảm bảo quy trình”, ” Ngày chủ nhật vì nhân dân phục vụ”, ” Môi trường sạch, điều lệnh nghiêm, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”, ” Mô hình 3 vượt – vượt thời gian, vượt chỉ tiêu, vượt chất lượng”, ” Nắm vững pháp luật, linh hoạt nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh”…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị

 

Các đơn vị đã gắn phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” và phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2016. Thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên nhằm tạo điều kiện để các phong trào đoàn, hội phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua. các lực lương trong khối đã làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANQG; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2016, Khối thi đua ANND đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, toàn khối có 20 lượt tập thể, 71 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích đột xuất trong các đợt thi đua.

            Thùy Trang