Khơi dậy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hải Trạch

95

Những năm qua, Công an xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo và đời sống của nhân dân xã Hải Trạch ngày càng được đổi mới, phát triển. Đạt được kết quả đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân trong toàn xã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đại diện Đảng ủy, UBND xã dự chỉ đạo Hội nghị giao ban Công an xã Hải trạch định kỳ hàng tháng

Với đặc điểm địa bàn có tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua, là nơi giao lưu buôn bán nhộn nhịp của người dân địa phương và người dân từ các địa phương khác đến làm ăn, nên những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, với trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; Ban Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong quần chúng nhân dân, trong đó đã tập trung xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đến từng thôn, xóm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được gắp kết với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm đó là; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; đảm bảo an toàn giao thông; phòng ngừa các vi phạm về pháo; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy gắp với thưc hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước về an ninh trật tự (ANTT). Chú trọng đổi mới nội dụng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tận trung vào các đối tượng hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên có biểu hiện ăn chơi đua đòi…từ đó cảm hóa, giáo dục họ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Ngoài ra, Ban Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện tốt việc thống kê, chi trả tiền đền bù cho người dân bị thiệt hại do ô nhiểm môi trường biển, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

 Nhờ làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  nên quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Ban Công an xã phối hợp điều tra làm rõ 08 vụ trộm cắp tài sản; 04 vụ/ 18 đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên; tổ chức 31 lượt tuần tra đảm bảo TTATGT; tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, karaoke, các điểm iternet; thăm gặp, vận động người thân gia đình giáo dục, quản lý các đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng.

Đánh giá Ban Công an xã, đồng chí Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND xã Hải Trạch cho biết: Những năm qua, Ban Công an xã đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước nhân dân, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã đề ra nhiều biện pháp, kế hoạch giữ vững an ninh trật tự, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, là lực lượng chủ công, tin cậy của Đảng ủy, UBND xã.

Với những nỗ lực cố gắng, Ban Công an xã Hải Trạch đã vinh dự được các cấp nhiều lần tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và điều đáng ghi nhận đó là được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Với tinh thần “Vì bình yên cuộc sống”, hy vọng thời gian đến, Ban Công an xã Hải Trạch tiếp tục lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Hùng