Khối thi đua Công an huyện, thị xã và thành phố sơ kết phong trào thi đua Vì ANTQ 6 tháng đầu năm 2017

39

Ngày 13-7-2017, tại Công an huyện Minh Hóa, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự có chỉ huy Công an các đơn vị và đại diện thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong Khối thi đua đã tập trung thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” kết hợp triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung thi đua do Công an tỉnh phát động. Các đơn vị đã phát động các đợt thi đua ngắn với chủ đề: Thi đua lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đợt thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình..v.v. Động viên toàn lực lượng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; tập trung thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “CBCS Công an Quảng Bình học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Phong trào thi đua của các đơn vị trong khối đã được cụ thể hóa bằng những khẩu hiệu hành động, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn trong từng thời gian với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực; xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, chọn chủ đề hành động sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Trên lĩnh vực ANQG, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã nắm chắc tình hình và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình, ngăn chặn hoạt động kích động của các đối tượng xấu, đối tượng phản động..vv.. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công tác CCHC, cải cách tư pháp được thực sự quan tâm, chuyển biến rõ nét, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý xã hội, phòng chống tội phạm và phục vụ nhân dân. Công tác hỗ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm túc, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, nổi bật và được nhân rộng ở nhiều địa bàn, như “Tổ liên gia tự quản về ANTT” (Tuyên Hóa), “5 an toàn về ANTT” (Quảng Trạch), diễn đàn “Cùng lắng nghe và chia sẽ” (Lệ Thủy), “Dòng họ tự quản về ANTT” (Đồng Hới), “Xã không có tệ nạn ma túy” (TX. Ba Đồn), “Nhóm gia đình tự quản” (Minh Hóa)…v.v..

 

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ 6 tháng cuối năm 2017, Công an các địa phương thống nhất thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, kỷ luật của Ngành, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng phong cách lối sống trong sạch, lành mạnh cho CBCS; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, chương trình hành động, Kế hoạch của Đảng ủy Công an TW, Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, tập trung phản ánh gương tốt, việc tốt và chú trọng công tác khen thưởng; tổ chức thực hiện các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện..v.v..  

                                                         Tin, ảnh: Trần Tuấn