Khối thi đua XDLL – TT – HCKT: Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 2018

52

Ngày 6-11, Khối thi đua XDLL – TT – HCKT, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của Khối XDLL – TT – HCKT.

 Qua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, các đơn vị trong Khối XDLL – TT – HCKT đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Công an tỉnh đề ra, đặc biệt là các nội dung mang tính đột phá trong năm 2018. Đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhiều đơn vị đã có nội dung, biện pháp thi đua, khẩu hiệu hành động có sự đổi mới, sáng tạo hơn, thu hút cán bộ chiến sỹ tích cực tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động, góp phần động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, đã có 18 lượt tập thể, 66 lượt cá nhân trong Khối XDLL – TT – HCKT có thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng; góp phần cùng toàn lực lượng trong Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh đã ghi nhận những mặt công tác đã đạt được của các đơn vị trong Khối thi đua XDLL – TT – HCKT. Các đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua, điển hình là trong công tác cải cách hành chính; công tác tham mưu; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ; công tác chính trị tư tưởng và công tác hậu cần, kỹ thuật..vv.. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đơn vị trong Khối thi đua cần tập trung đổi mới, đa dạng các hoạt động trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; cần tăng cường công tác quản lý cán bộ; cần có sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối thi đua để thực hiện các nội dung thi đua đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu, gồm: Đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng, cờ thi đua Bộ Công an và cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2018. Đồng thời, suy tôn 2 đơn vị là Phòng PX03 làm khối trưởng, đơn vị PH10 làm khối phó trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 2019.

 

                                                                   Trần Tuấn