Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công an huyện Minh Hóa và An ninh huyện Na Kai (Lào)

433

Vừa qua, tại huyện Minh Hóa, Công an huyện Minh Hóa đã có buổi hội đàm ký kết biên bản ghi nhớ về công tác bảo đảm an ninh tuyến biên giới với đoàn đại biểu An ninh huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Công an huyện Minh Hóa và An ninh huyện NaKai thông qua biên bản ghi nhớ

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng-an ninh và kết quả công tác phối hợp thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa đoàn đại biểu An ninh huyện Na Kai với Công an huyện Minh Hóa năm 2019. Hai bên chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc để cùng khắc phục, tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Hai bên cũng đã thống nhất ký kết nội dung hợp tác trong năm 2019-2020 đó là: Hợp tác bảo vệ an ninh chính trị; hợp tác giữ gìn trật tự xã hội và đảm bảo an toàn cho công dân hai nước trên lãnh thổ của mình; hợp tác phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới 2 huyện và cơ chế phối hợp trong những năm tiếp theo.

Ngọc Bé – Chí Tuân