Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực du lịch

229

Sáng 11/02, Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo 2 đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Phổ biến, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành của hai Bộ (Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) và Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch.

Cung cấp và trao đổi thông tin về tình hình ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống đối và các loại tội phạm thường lợi dụng lĩnh vực du lịch để hoạt động, thông tin về chủ trương, chính sách về bảo đảm ANTT.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh.

Đồng thời, phối hợp trong bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành du lịch, đẩy mạnh việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo ANTT trong việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, trao đổi, hội thảo quan trọng và lễ hội du lịch.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết
Đồng chí Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết giữa hai đơn vị Công an tỉnh và Sở Du lịch tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Hồ An Phong Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để việc thực hiện quy chế đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, hai đơn vị Công an tỉnh và Sở Du lịch cần chú trọng tích cực trong việc trao đổi thông tin, an ninh trật tự. Kịp thời xử lý những vướng mắc tại cơ sở. Trong đó, chú trọng việc thanh, kiểm tra tại các cơ sở du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển ngành du lịch trong thời gian tới. Đồng thời phối hợp, đẩy mạnh phong trào toàn dân đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch của Việt Nam.

Việt Hùng