Lễ ra mắt mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa.

208

Sáng nay, ngày 04/07/2017, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình  “Xã bình yên, gia đình hòa thuận”.

Thanh Thạch là một xã miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn của huyện Tuyên Hóa với 600 hộ dân. Trong đó, 90% người dân theo công giáo. Nhiều năm qua, đời sống nhân dân trong xã Thanh Thạch tương đối ổn định, đa số đồng bào trong xã tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tinh thần đoàn kết lương-giáo luôn được bà con nhân dân giữ gìn và phát huy. Tuy nhiên, do trình độ dân trí ở một bộ phận nhân dân còn thấp, nên tình trạng tranh chấp đất ở, đất rừng diễn ra có lúc căng thẳng. Nhiều đối tượng xấu, kích động bà con giáo dân gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân…Từ đó lực lượng Công an phụ trách xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tổ chức thành lập mô hình  “Xã bình yên, gia đình hạnh phúc”.

 

 

Người dân rất vui mừng và đồng thuận cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận”.

Tại lễ ra mắt mô hình, ông Nguyễn Hồng Thơ- Chủ tịch HĐMV-giáo xứ Đá Nện đã rất hưởng ứng mô hình này và cam kết sẽ luôn đồng thuận, ủng hộ tích cực để mô hình phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc  vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

Các hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện các tiêu chí trong mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận”.

 

 Việc ra mắt mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” tại xã Thanh Thạch có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiên Ca