Lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

734

Ngày 7-11-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 150/SL về “Tổ chức các trại giam”, đây là văn bản pháp lý đầu tiên cao nhất của Nhà nước ta về công tác trại giam tạo nền tảng cho việc hình thành lý luận về công tác quản lý giam giữ phạm nhân và kể từ đó ngày 7-11-1950 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, sau này đổi thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) theo Quyết định số 4187/QĐ-BCA-X11 ngày 21-10-2010 Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát huy truyền thống, Lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với sự phát triển của toàn lực lượng Công an nhân dân, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP đã không ngừng nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chủ động, kịp thời, quyết liệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về THAHS và HTTP; bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa hình sự; phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC10 tổ chức các hoạt động về nguồn, báo công dâng Bác

Tháng 7 năm 2010, trước yêu cầu của tình hình mới, được sự phê chuẩn của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP. Cùng với các đơn vị khác thuộc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã phân công trên 7.010 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn 2.328 phiên tòa xét xử, áp giải 731 bị can, bị cáo, đưa 2.795 người có án phạt tù đi chấp hành án; tham mưu, hướng dẫn Trại tạm giam và Công an cấp huyện làm tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống

nhập cộng đồng, quản lý giam giữ, bảo vệ kho vật chứng; tham mưu tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 251 phạm nhân, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 15 phạm nhân, xét đặc xá cho 24 phạm nhân…

Với những nỗ lực đó, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh đã vinh dự được Bộ Công an, Cục C10, C11, UBND tỉnh Quảng Bình và Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng 16 Bằng khen và 75 Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Đây là những phần thưởng ghi nhận những thành tích đã đạt được nhằm động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống

Năm nay, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP (07/11/1950-07/11/2022), 12 năm ngày thành lập Phòng  (20/7/2010-20/7/2022), nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng và đơn vị, đồng thời qua đó giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động về nguồn, báo công dâng Bác, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó thắt chặt tình đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị…

Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống

Thời gian tới, nhiệm vụ THAHS và HTTP nói chung và nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Bình nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                                      Thượng tá Trần Hữu Phong
                                                         Trưởng Phòng PC10, Công an tỉnh Quảng Bình