Mô hình “Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị”

806

Trước tình hình hoạt động mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt và chợ Đồng Hới, Công an phường Hải Đình đã tham mưu Đảng ủy phường Hải Đình ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND phường Hải Đình ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 25/9/2019 để triển khai xây dựng mô hình “Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị” thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động.

Tại chốt luôn có 2 đồng chí bảo vệ dân phố, hoặc công chức, hợp đồng quản lý đô thị phường theo dõi việc chấp hành trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị xung quanh khu chốt, khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì dùng loa pin cầm tay để nhắc nhở, tùy từng mức độ vi phạm để thông báo Công an phường hoặc công chức quản lý đô thị lập biên bản xử lý. Thường xuyên duy trì trực tại chốt từ 18h30 đến 23h30 hàng ngày để giám sát nhắc nhở các trường hợp ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch; đậu, đỗ xe xung quanh khu vực tường đài Mẹ Suốt và xung quanh chốt, đồng thời là chốt điểm tiếp nhận thông báo lưu trú khu vực Tổ dân phố Đồng Hải. Việc triển khai chốt kết hợp hệ thống camera 3600 và hệ thống loa truyền thanh đấu nối với trực ban Công an phường Hải Đình phát hiện người, phương tiện vi phạm để thông báo, nhắc nhở.

Các đồng chí trực tại chốt thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành tốt trật tự công cộng, trật tự đô thị

Từ khi mô hình “Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị” đi vào hoạt động, tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị đã thực sự đi vào nề nếp, khu vực tượng đài mẹ Suốt không còn hiện tượng buôn bán hàng rong gây phản cảm, vĩa hè của đường Quách Xuân Kỳ đoạn từ tượng đài Mẹ Suốt đến chợ Đồng Hới đã thông thoáng, ít có phương tiện tham gia giao thông dừng, đỗ sai quy định.

Việc triển khai “Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị” đã đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần vào sự ổn định tình hình trật tự công cộng trật tự đô thị tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt và chợ Đồng Hới, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao về tính hiệu quả của mô hình, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh thành phố trong mắt du khách.

                                                                                              Duy Hà