Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh do Công an tỉnh chủ trì

508

Ngày 26/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh do Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì; Tiến sỹ, ĐạiBùi Quang Thanh– Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến nhận xét về nội dung, tính thiết thực của đề tài; đồng thời thống nhất đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu và cách thể hiện của đề tài; các ý kiến khẳng định đây là đề tài mới và khó, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

 

Đồng chí Tiến sỹ, Đại tá Bùi Quang Thanh- Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Việc nghiên cứu, áp dụng đề tài này vào thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vào việc giữ gìn ANCT và TTATXH  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài tại buổi nghiệm thu.

 

T/h: N.O