Nghiệm thu phần mềm “Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chương trình công tác công an năm 2020”

355

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã nghiệm thu phần mềm  “Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chương trình công tác công an năm 2020” dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi nghiệm thu phần mềm “Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chương trình công tác công an năm 2020”

Đây là phần mềm được Công an tỉnh xây dựng nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Qua đó quản lý việc giải quyết, thực hiện tất cả số lượng văn bản đến Công an tỉnh, trên tinh thần “Tất cả văn bản đến đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để sót lọt công việc”, khắc phục tình trạng chậm trễ, quá hạn và nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong thực thi nhiệm vụ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tính khả thi của phần mềm và khẳng định: Phần mềm được ứng dụng sẽ là bước cải tiến quan trọng lề lối làm việc của lực lượng Công an từ Ban Giám đốc Công an tỉnh đến các đầu mối của Công an tỉnh và cán bộ tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, trên một số nội dung cụ thể, đồng chí Giám đốc yêu cầu cần có sự đầu tư, suy nghĩ, bổ sung thêm một số mục cần thiết nhằm phát huy một cách tối đa hiệu quả của phần mềm mang lại. Trước hết cho thử nghiệm sử dụng phần mềm vào công việc trong thời gian 2 tháng, sau đó sẽ tập hợp những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện phần mềm, phục vụ công tác một cách tốt nhất, qua đó để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành chương trình các mặt công tác công an năm 2020 và những năm tiếp theo…

Ngô Quang Văn