Những kết quả bước đầu về triển khai cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy  

322
Đánh giá bài viết

 

Lệ Thủy là vùng đồng bằng chiêm trũng nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, giáp ranh với huyện Vĩnh Linh và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có 26 xã, 2 thị trấn, có 03 xã biên giới, 03 xã ven biển. Dân số khoảng 40.305 hộ-166.122 nhân khẩu; địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại thuận lợi. Hằng năm nhu cầu cấp mới, cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân của nhân dân trên địa bàn rất lớn nên có tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân.

20161110_144313
Công an huyện Lệ Thủy đang làm thủ tục cấp phát CCCD cho người dân

 

 

Sau khi Luật Cư trú, Luật căn cước công dân có hiệu lực thi hành, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt Luật số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về Luật căn cước công dân; Luật số 81/2006  QH11 ngày 29/11/2006 về Luật cư trú và các Nghị định, Thông tư có liên quan cho đội ngũ cốt cán thuộc UBND huyện và lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn với trên 200 người tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật căn cước công dân đã được Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện; phối hợp với Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền Luật căn cước công dân, Luật Cư trú để nhân dân biết, thực hiện. Vì vậy,  nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của thẻ căn cước công dân ngày càng cao. Công an huyện đã bố trí 08 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về Luật cư trú, Luật căn cước công dân; tàng thư hộ khẩu do Bộ Công an tổ chức, cán bộ chiến sỹ tham gia tập huấn đã phát huy được trách nhiệm trong công tác nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, quy định công tác cấp phát căn cước công dân cho tất cả cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị; để phục vụ việc cấp, trả căn cước công dân, Công an huyện tăng thời gian tiếp công dân tại trụ sở vào thứ 3,4,6 và thứ 7 hàng tuần. Công khai tất cả các thủ tục cần thiết khi công dân đến giao dịch cấp căn cước công dân. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/3/2016, Công an huyện vẫn đang cấp Chứng minh nhân dân cho công dân. Từ ngày 01/4/2016 đến nay đã chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân công nghệ mới cho nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh trong việc lắp đặt vật tư phương tiện, máy móc, hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác cấp, trả căn cước công dân hoạt động có hiệu quả. Cho đến nay đã lập được 7.500 hồ sơ căn cước công dân, hoàn trả 5.126 căn cước công dân cho nhân dân. Để giúp người dân ở xa Công an huyện tránh đi lại nhiều lần. Đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với bưu điện huyện chuyển phát nhanh cho hơn 2.000 trường hợp ở xa đảm bảo đúng thời gian, không để xảy ra sai sót.

Tuy mới đi vào hoạt động và chỉ là những kết quả bước đầu nhưng công tác cấp, trả căn cước công dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, nhu cầu cấp, cấp đổi căn cước công dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy ngày càng nhiều, số lượng công dân đến làm thủ tục đông, tạo áp lực cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện. Vì vậy, Ban chỉ huy Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sỹ đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp công dân, cấp, trả căn cước công dân cho nhân dân đúng thời hạn; hết lòng phục vụ nhân dân tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân khi đến giao dịch tại Công an huyện.

 

Đại úy Hoàng Minh Kiên – Công an huyện Lệ Thủy.