Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính

76

Qua rà soát, Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính (TTHC), ước tính sẽ giúp tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ TTHC.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), Bộ Công an đã tiến hành rà soát TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Qua rà soát cho thấy, tổng số TTHC thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa là 120 thủ tục, trong đó lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là 17 thủ tục; đăng ký, quản lý con dấu 12 thủ tục; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 11 thủ tục; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ 18 thủ tục; tổ chức cán bộ 7 thủ tục; chính sách 6 thủ tục; phòng cháy, chữa cháy 9 thủ tục; cấp, quản lý chứng minh nhân dân 16 thủ tục; đăng ký, quản lý cư trú 24 thủ tục.

Trong số này, số TTHC đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 25 thủ tục. Số TTHC đơn giản hóa trình tự thực hiện là 12 thủ tục. Số TTHC được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai là 81 thủ tục. Số TTHC được rút ngắn thời hạn giải quyết là 2 thủ tục.

Theo tính toán, tỉ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 32,7%. Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là trên 1.239 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đơn giản hóa sẽ giảm xuống còn gần 833,9 tỷ đồng/năm, tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm.

Có 2 mẫu đơn và 13 mẫu tờ khai được đề xuất sửa đổi liên quan đến các thủ tục và nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông, giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh, giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân, cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam; giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Các mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh; giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc ở Công an cấp huyện và giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc ở Công an cấp xã cũng được đề xuất sửa đổi.

Cũng theo kết quả rà soát này, có 31 giấy tờ công dân được đơn giản hóa thông qua việc điều chỉnh trực tiếp biến động về thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp trích lục các loại giấy tờ theo nhu cầu.

 (theo TTXVN)