Phát động đợt thi đua đảm bảo thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, làm sạch dữ liệu trên hệ thống CSDLQG về dân cư

477

Ngày 22/5/2023, Công an tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đảm bảo thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), công tác làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 22/5/2023 đến 30/6/2023. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; tham dự có các đồng chí trong Ban giám đốc, Lãnh đạo Công an tỉnh; chỉ huy Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2141/KH-CAT-PC06 ngày 10/4/2023, về việc thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip và đăng ký kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/6/2023 hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện cấp CCCD và đăng ký kích hoạt được 401.833 tài khoản ĐDĐT (mức 1+2).

Hội nghị phát động đợt thi đua đảm bảo thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, làm sạch dữ liệu trên hệ thống CSDLQG về dân cư.

Một số địa phương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT và làm sạch dữ liệu dân cư; thường xuyên theo dõi sát sao, kịp thời đôn đốc, phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu.

Các đơn vị có kết quả cao như: TP. Đồng Hới (chỉ còn 534 trường hợp chưa cấp CCCD); 06 đơn vị cấp xã báo cáo đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD: Ngư Hóa (Tuyên Hóa), Trường Xuân (Quảng Ninh), Đức Ninh Đông, Hải Thành, Quang Phú (TP. Đồng Hới), Hóa Phúc (Minh Hóa); Quảng Ninh (đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT đạt 67% chỉ tiêu).

Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư đã hoàn thành ở nhiều địa phương: Điều chỉnh thông tin chủ hộ, nhập lịch sử thường trú cho học sinh, bổ sung thông tin số CMND (Đồng Hới, Ba Đồn đã hoàn thành), bổ sung các trường thông tin dân cư còn thiếu (Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch đã hoàn thành), làm sạch dữ liệu công nhân đóng BHXH tại các khu công nghiệp (Đồng Hới, Ba Đồn, Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch đã hoàn thành), làm sạch dữ liệu đối tượng truy nã (Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Ba Đồn đã hoàn thành).

Tại hội nghị đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã cùng trao đổi một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip, thu nhận hồ sơ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian tới. Đặc biệt, quyết tâm triển khai các giải pháp thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư đến ngày 30/6/2023.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần quyết tâm của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, làm sạch dữ liệu trên hệ thống CSDLQG về dân cư. Trên tinh thần khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư đến ngày 30/6/2023.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp về Đề án 06 để nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân; cán bộ, chiến sỹ cần nêu cao tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”; tiếp tục huy động nhiều lực lượng địa phương cùng tham gia; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tăng cường lực lượng triển khai phối hợp với Công an các địa phương để thực hiện; Công an các cấp cần triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời gian, tăng cường kiểm tra và khắc phục những khó khăn, chủ động tìm giải pháp để thực hiện đảm bảo đúng quy định, yêu cầu đề ra.

Trần Tuấn