Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm.

154

Ngày 08/12/2017, tại UBND huyện Quảng Trạch, đã diễn ra hội nghị mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn trọng điểm. Đến dự hội nghị có đồng chí đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo.

 

Toàn cảnh hội nghị

Với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động từ chính quyền đến địa phương, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhất là các vùng trọng điểm về ANTT. Được xem là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Trạch phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch đã tranh thủ vận động chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo, đồng thuận cùng nhau tham gia tố giác, phát hiện, đấu tranh chống lại các hoạt động âm mưu, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo của các đối tượng chính trị cực đoan, các thế lực thù địch, phản động để hoạt động chống phá chính quyền, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Đại biểu lắng nghe tham luận tại hội nghị

Đợt phát động được chia thành hai giai đoạn (từ năm 2017 đến 2018 và từ năm 2019 đến 2020) với nhiều nội dung, biện pháp như tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, thông qua các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; “5 an toàn về ANTT”; “Trường học an toàn về ANTT”; “Xứ họ đạo an ninh”; “ Xã không có tệ nạn ma túy”… tại các cơ quan, trường học, thôn, xóm trên địa bàn nhằm giáo dục, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp. Tăng cường công tác vận động đồng bào các tôn giáo, nhất là những người có chức sắc, uy tín tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đồng bào đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi âm mưu chống phá  khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa từ huyện đến cơ sở trong việc chỉ đạo, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong địa bàn trọng điểm đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chỉ đạo 138 huyện đã nhấn mạnh những vấn đề cần khắc phục trước mắt để tính đến lâu dài trong các hoạt động vận động nhân nhân dân đồng thuận nâng cao nhận thức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trước tình hình phức tạp hiện nay. Đề nghị Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cùng toàn thể các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện để trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, đồng thời tham mưu các biện pháp để giữ vững ANTT trên địa bàn trong tình hình hiện nay.

Thùy Trang