Phối hợp thực hiện đề án 06

204

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa về triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 31/5/2023, tại hội trường cơ quan Mặt trận đoàn thể huyện, Công an huyện và Huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức Lễ ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong triển khai Cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thống nhất phương án, kế hoạch huy động lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn phối hợp cùng lực lượng Công an xã, thị trấn và Đoàn viên thanh niên Công an huyện nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn trước ngày 30/6/2023.

MT