Quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

103

Ngày 27-2, Đảng ủy Công an TP. Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong Đảng bộ Công an thành phố.

Đảng ủy Công an TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia học tập chuyên đề năm 2018 có 166 cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong Công an TP. Đồng Hới. Đồng chí Nguyễn Văn Duệ – Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự hội nghị và quán triệt các nội dung của chuyên đề, như: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…vv..

Đồng chí Nguyễn Văn Duệ – Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Đồng Hới trình bày các nội dung chuyên đề 2018.

Đảng ủy Công an TP. Đồng Hới yêu cầu sau khi học tập, các Chi bộ cơ sở tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, nhất là với người đứng đầu), tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

 

                                                                              Trần TuấnDuy Hà