Quán triệt Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá năm 2018

654

Sáng nay, 14/11/2019 Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị quán triệt luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá năm 2018. Dự và chỉ đạo có Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc Công an tỉnh – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 Tham gia hội nghị phổ biến là đội ngũ cốt cán đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương; các đồng chí Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Công an tỉnh, Đội trưởng các đội của Công an các đơn vị, địa phương; Trưởng Công an các phường, Thị trấn, Đồn, Công an xã đã bố trí Công an chính quy; CBCS cấp hàm Trung tá trở lên của Công an các đơn vị, địa phương và Hội viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh.

Đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị được quán triệt, phổ biến những nội dung mới, một số điểm mới của Luật Công an, Luật Đặc xá năm 2018. Theo đó, Luật Công an nhân dân năm 2018 được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 4-12-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật Đặc xá năm 2018 được kỳ họp thứ 6,  Quốc hội khóa XIV thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 3-12-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019 gồm 6 chương, 39 điều, quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Đại biểu tham gia hội nghị

Đây là 02 Bộ luật có nội dung rất quan trọng, liên quan thiết thực đến các mặt công tác Công an. Việc tổ chức tập huấn quán triệt là rất cần thiết, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Bằng các hình thức thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ cho chỉ huy và CBCS trong lực lượng Công an Quảng Bình, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó giám đốc Công an tỉnh- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại biểu tham gia hội nghị
Đại biểu tham gia hội nghị

Đại tá Bùi Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đã yêu cầu các đồng chí tham gia quán triệt với tinh thần, thái độ tiếp thu nghiêm túc các nội dung của hai bộ luật để vận dụng tốt trong quá trình phục vụ công tác, tổ chức thực hiện. Đồng thời đồng chí quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới của Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá, khẳng định đây là những văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thi hành Luật Công an nhân dân năm cũ. Đối với Luật Đặc xá, đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là văn bản pháp lý thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án tù, nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. Đồng chí còn đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức quán triệt nghiêm túc đến toàn thể CBCS đơn vị mình những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

HTT