Quảng Bình nằm trong số 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI 2016

159
Đánh giá bài viết

Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2016 do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố, Quảng Bình là tỉnh nằm trong số 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất, gồm có 08 địa phương khu vực Đông Bắc bộ (gồm Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Ninh Bình); 05 địa phương duyên hải miền Trung (gồm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định) và 03 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp).

 

 

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình có 04 lĩnh vực ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là công khai, minh bạch ở cấp tỉnh; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Năm 2016, Chỉ số PAPI phản ánh ý kiến đánh giá của 14.063 người dân về hiệu quả của quá trình tương tác với các cấp chính quyền nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trong thời gian qua, giúp các cấp chính quyền nắm bắt được kỳ vọng của người dân đối với nền quản trị, hành chính công của đất nước.

Báo cáo PAPI hướng tới 03 mục đích chính là cung cấp thông tin, dữ liệu cơ sở giúp các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương tham khảo trong quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động; đo lường hiệu quả cải cách thể chế và chính sách hiện nay trong thực hiện mục tiêu “xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”; chỉ ra một số vấn đề quản trị và hành chính công cần có sự vào cuộc của bộ máy chính quyền các cấp trong thực hiện chương trình nghị sự về phát triển bền vững.

Được biết, tính đến năm 2016, Chỉ số PAPI đã được thực hiện qua 08 năm, trong đó 06 năm liên tiếp (2011-2016) khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

(Quang Binh Portal)