Rà soát, xác minh, lập hồ sơ xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt giữa năm 2022

215

Ngày 11/8/2022, Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2022 của Công an tỉnh đã họp để rà soát xác minh, lập hồ sơ xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân. Tham dự có Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Theo đó, trong đợt này có 01 phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an TX. Ba Đồn có đủ điều kiện được xem xét, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Phạm nhân này trong quá trình chấp hành án có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, tích cực lao động cải tạo, học tập và có 02 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được xếp khá; đã chấp hành được hơn ½ mức phạt tù có thời hạn, đã chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm…vv..

Công an tỉnh họp để rà soát xác minh, lập hồ sơ xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt giữa năm 2022.

Qua xem xét điều kiện, hoàn cảnh, quá trình cải tạo và căn cứ theo các quy định, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Công an tỉnh đã quyết định đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân. Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tổ chức nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đây là hoạt động thể hiện được chính sách nhân đạo của Đảng, sự khoan hồng của Nhà nước đối với những phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình cải tạo, tích cực trong lao động và học tập. Đồng thời, là cơ hội cho phạm nhân sớm trở về với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội, là động lực để các phạm nhân khác tích cực phấn đấu lao động, cải tạo tốt để được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong những đợt tiếp theo.

Trần Tuấn