Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy

83
Đánh giá bài viết

Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy ở Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã thu được những kết quả quan trọng, cai nghiện tại gia đình cộng đồng được duy trì và triển khai sâu rộng, số người nghiện được đưa vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội ngày càng đông, luôn được đảm bảo an toàn, góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

 

 Một đối tượng nghiện ma túy tại cơ quan Công an

Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; nhiều địa phương còn lúng túng trong việc phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; việc tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục các hạn chế trên và tăng cường phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, ngày 22/5/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 880/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho Công an các huyện, thị xã, thành phố về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, gắn biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP với việc tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Cùng với đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và hướng dẫn lực lượng Công an cấp xã, phường, thị trấn thu thập tài liệu lập hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tạiđịa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các, sở, ban, ngành liên quan, tiếp tục tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế và hướng dẫn các cơ sở y tế về quy trình nghiệp vụ tiếp nhận lập hồ sơ tổ chức điều trị, cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và cộng đồng.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của địa phương; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

 

Đặng Hà (QBĐT)