Tập huấn bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đại hội đảng các cấp

852

Trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ phục vụ bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác đảm bảo an ninh mạng. Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Lớp tập huấn đã được quán triệt các chuyên đề về nghiệp vụ liên quan để công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp; đảm bảo an ninh mạng và an ninh chính trị nội bộ trên không gian mạng và một số chuyên đề về đảm bảo an ninh chính trị trên một số lĩnh vực trong tình hình hiện nay, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương sau lớp tập huấn này phân công các đồng chí có kinh nghiệm, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng và công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp các ban ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào lĩnh vực công tác, từng địa bàn… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngô Quang Văn